Kolejne wpisy oddziel przecinkami

18.11.2020 | Stuttgart | Firma | Informacja prasowa

Cyfrowa produkcja jako usługa

Porsche, MHP i Munich Re założyły FlexFactory

Stuttgart. Producent samochodów sportowych Porsche, jego spółka zależna MHP, wyspecjalizowana w zarządzaniu i doradztwie IT, oraz grupa ubezpieczeniowa Munich Re założyły spółkę joint venture o nazwie FlexFactory. Jej celem jest zwiększanie elastyczności i stopnia opłacalności wytwarzania małych serii wszelkiego rodzaju produktów w przemyśle wytwórczym. FlexFactory zajmuje się konsultingiem i służy jako motor działań biznesowych. Nie dysponuje własnymi zakładami produkcyjnymi, ale oferuje wiedzę i odpowiednie usługi potrzebne do zorganizowania elastycznej produkcji jako koncepcji usługi z pojedynczego źródła („Cyfrowa produkcja jako usługa”). Ponadto FlexFactory wspiera faktyczną realizację konkretnych projektów u klientów.

W ten sposób nowa spółka umożliwia klientom z branży produkcyjnej wdrażanie innowacji lub wariantów swoich artykułów szybciej i efektywniej niż w przypadku tradycyjnego procesu produkcyjnego – i przy mniejszym nakładzie kapitału. Na rynku występuje dziś duże zapotrzebowanie na takie rozwiązania: wytwórcy z wielu gałęzi, w których produkty występują w licznych wariantach (np. motoryzacyjna, odzieżowa, opakowaniowa itp.) stają przed wyzwaniem uwzględniania coraz bardziej zindywidualizowanych potrzeb nabywców przy jednoczesnym skróceniu cykli życia produktów. Nie mogą przy tym ignorować ryzyka biznesowego, jakie transformacja ta niesie dla ich własnych bilansów. Więcej innowacji oznacza bowiem większe nakłady inwestycyjne; równocześnie konwencjonalne zakłady produkcyjne przy małych seriach muszą liczyć się z wysokimi kosztami stałymi. FlexFactory zajmuje się tymi wyzwaniami i potencjałem rynkowym, jaki się z nimi wiąże – wskazuje drogę do bardziej elastycznego krajobrazu produkcyjnego w ramach efektywnych kosztowo struktur, a w razie potrzeby towarzyszy w jego wdrażaniu przy konkretnych projektach klientów.

Z tego względu oferta FlexFactory w ramach wspólnej platformy łączy odpowiednie kluczowe kompetencje zaangażowanych partnerów: Porsche wnosi swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie produkcji, a MHP – specjalistyczną wiedzę w zakresie optymalizacji procesów cyfrowych, zwłaszcza w obszarze łączenia rozwoju z produkcją. Modele finansowe i ubezpieczeniowe oraz objęcie gwarancją realizacji planowanej produkcji zapewnia Munich Re. Ponadto podmiot zależny Munich Re o nazwie relayr oferuje cyfrową analizę ryzyka za pośrednictwem systemów czujników IoT (Internet of Things, z ang. internet rzeczy).

Platforma FlexFactory ma postać otwartego ekosystemu, a w średnioterminowej perspektywie możliwe i pożądane jest włączenie w nią kolejnych partnerów technologicznych. Partnerzy przetestowali swoją koncepcję w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w ramach konkretnego scenariusza wdrożenia w nadwoziowni Porsche; przeprowadzono tam symulacje i optymalizację produkcji różnych komponentów (np. wariantów drzwi samochodowych) na jednej linii produkcyjnej. Lutz Meschke, wiceprezes i członek zarządu Porsche AG ds. finansów oraz IT, powiedział: „Zainteresowanie pierwszych potencjalnych klientów pokazuje nam, że istnieje duże zapotrzebowanie na produkty dostosowane do indywidualnych potrzeb. Ten projekt joint venture wciąż ma niewielkie rozmiary, ale już teraz jest doskonale ukształtowany. Może sprostać wyzwaniu ekonomicznej produkcji nawet małych serii, otwierając tym samym nowy rozdział w produkcji przemysłowej. Łączymy tu kompetencje produkcyjne Porsche z wiedzą MHP na temat oprogramowania oraz z doświadczeniem Munich Re w zakresie zarządzania ryzykiem”. Torsten Jeworrek, członek zarządu Munich Re, dodał: „Dzięki FlexFactory wspólnie z naszymi partnerami stworzyliśmy zorientowaną na przyszłość platformę, służącą otwieraniu się na nowe rynki. To odpowiedź na naczelne wyzwanie nowoczesnej produkcji. Nasza współpraca po raz kolejny podkreśla siłę innowacyjności Munich Re i kompetencje (firmy) jako menedżera ryzyka oraz eksperta ds. finansowania dla Przemysłu 4.0”. Ralf Hofmann, założyciel, udziałowiec i prezes zarządu MHP: „Naszym celem jest tworzenie znaczącej wartości dodanej dla naszych klientów i dla całej gospodarki – dzięki cyfrowym, elastycznym rozwiązaniom oraz innowacjom technologicznym. Teraz, łącząc mocne strony Munich Re i Porsche z ogromem naszego doświadczenia z cyfrowymi technologiami, możemy to osiągnąć nawet w niestandardowej produkcji na mikroskalę – i to przy zachowaniu wysokiej opłacalności”.

Udziałowcami FlexFactory GmbH są Porsche i MHP (po 25%) oraz Munich Re (50%). Funkcje dyrektorów zarządzających FlexFactory pełnią Phillipp Hypko i Philip Plattmeier. Więcej informacji na temat firmy można znaleźć na stronie www.flexfactory.tech.

Paweł Mazurek

Kierownik ds. Komunikacji i PR

Porsche Polska

+48 690 406 950

Tekst

polski (Porsche AG)

Zarchiwizowany

S20_5322

18.11.2020

    • Firma
    • Informacje prasowe
    • Grupa Porsche
    • Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG
    • Finanse i IT: Lutz Meschke

Porsche, MHP i Munich Re założyły FlexFactory

Pobierane pliki
MS Word Win
440.83 KB S20_­5322_­pl.doc