Kolejne wpisy oddziel przecinkami

22.04.2022 | Stuttgart/Lipsk | Firma | Informacja prasowa

Działania z okazji Dnia Ziemi

Porsche podkreśla efektywne gospodarowanie zasobami w fabryce w Lipsku

Stuttgart/Lipsk. W ramach obchodów Dnia Ziemi fabryka Porsche w Lipsku zwraca uwagę na kwestię efektywnego gospodarowania zasobami. Przy okazji producent samochodów sportowych zachęca swoich pracowników do angażowania się w działania na rzecz ochrony klimatu. Światowy Dzień Ziemi, obchodzony co roku 22 kwietnia, stanowi impuls dla niezliczonych wysiłków na rzecz ochrony środowiska i klimatu. Święto zapoczątkował ruch studencki działający w USA w latach 70. ubiegłego stulecia.

„Jesteśmy zaangażowani w paryskie porozumienie klimatyczne, ale sami postawiliśmy sobie jeszcze bardziej ambitne cele” – powiedział Albrecht Reimold, członek zarządu Porsche AG ds. produkcji i logistyki oraz „ojciec chrzestny” firmowej strategii zrównoważonego rozwoju. „Mówiąc konkretnie, do 2030 roku Porsche chce osiągnąć neutralność w zakresie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu wartości i cyklu życia nowo sprzedawanych aut. Plany zakładają, że do tej pory udział wszystkich nowych samochodów Porsche z całkowicie elektrycznymi zespołami napędowymi będzie przekraczać 80%. Jako pionier zrównoważonej mobilności Porsche ma całościowe podejście do elektromobilności”.
Program efektywnego gospodarowania zasobami pozwala zaoszczędzić 4 mln euro rocznie
Program efektywnego gospodarowania zasobami jest integralną częścią systemu produkcyjnego fabryki Porsche w Lipsku. Obejmuje on regularne inspekcje energetyczne oraz warsztaty z różnych dyscyplin. Celem jest badanie procesów pod kątem ich zasobooszczędności oraz ciągłe ich doskonalenie. „W przypadku każdej dyscypliny zaczynamy od określenia aktualnej sytuacji i przeprowadzamy analizę danych dotyczących zużycia (zasobów)” – powiedział Gerd Rupp, prezes zarządu Porsche Leipzig GmbH. „Na tej podstawie identyfikujemy potencjały i określamy działania dla poszczególnych obszarów”. Za konsekwentne wdrażanie tych działań oraz monitorowanie wykorzystania zasobów w odpowiednim dziale i podnoszenie świadomości współpracowników odpowiadają tzw. rzecznicy ds. środowiska i energii. Program efektywnego gospodarowania zasobami, zainicjowany w 2014 roku, uwzględnia oszczędności mierzone według pięciu kluczowych wskaźników: zużycia energii, emisji CO2, generowania odpadów, zużycia wody oraz emisji rozpuszczalników.

W 2021 roku jednym ze szczególnie skutecznych środków okazał się ekonomiczny tryb pracy robotów spawalniczych wykorzystywanych przy budowie nadwozi; automatycznie wyłącza on roboty po 60 s bezczynności, oszczędzając sprężone powietrze, gdy nie jest ono potrzebne do produkcji. Tryb oszczędzania energii wprowadzono również w systemie pracy przenośników w lakierni: kiedy nie są one używane, 400 falowników automatycznie wyłącza ich zasilanie. Aby uzyskać dodatkowe oszczędności, tryb ten zostanie wprowadzony w całym systemie przenośników. Dzięki takim działaniom zakład w Lipsku osiąga obecnie oszczędności w łącznej wysokości 4 mln euro rocznie.

„Naszym celem jest zminimalizowanie wpływu na środowisko każdego samochodu. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu pracowników fabryki w Lipsku byliśmy w stanie nawet przekroczyć nasz cel wyznaczony na 2021 rok” – powiedział Gerd Rupp. Wewnętrzny wskaźnik zakładów dotyczący „redukcji wpływu produkcji na środowisko” jest konsekwentnie poprawiany od 2014 roku.

#projectonehour: działania pracowników
Aby uczcić Dzień Ziemi, Porsche chce także motywować swoich pracowników do angażowania się w kwestie zrównoważonego rozwoju. Są oni na przykład zapraszani do ukończenia kursu e-learningowego w ramach programu #projectonehour – obejmującego quiz klimatyczny, wskazówki dotyczące proekologicznych działań w codziennym życiu oraz obliczenie własnego śladu węglowego. Celem zajęć jest podniesienie świadomości w zakresie problematyki ochrony środowiska i klimatu.

Zrównoważony rozwój w każdym aspekcie: od bydła Hecka do zerowego wpływu
Wysiłki na rzecz zrównoważonego rozwoju w lipskiej fabryce odbywają się na wielu polach. Oprócz inteligentnej, oszczędzającej zasoby produkcji obejmują liczne projekty mające na celu zachowanie bioróżnorodności: obok bydła Hecka i kucy Exmoor na przyfabrycznym off-roadowym „poligonie testowym” w zgodzie z naturą żyją trzy miliony pszczół miodnych oraz liczne rodzime gatunki dzikich zwierząt. Porsche wykorzystuje holistyczne podejście do zrównoważonego rozwoju, dlatego zaangażowanie w kwestie społeczne jest mocno zakorzenione w firmowej strategii. Koncentracja producenta na zrównoważonym rozwoju przyniosła zresztą wiele wyróżnień: fabryka Porsche w Lipsku została certyfikowana przez Niemieckie Stowarzyszenie Budownictwa Zrównoważonego (DGNB) i otrzymała najwyższą ocenę – platynową. W 2021 roku otrzymała także nagrodę „Lean & Green Management Award” w kategorii Automotive OEM. Centralnym elementem strategii zrównoważonego rozwoju Porsche jest droga do stworzenia „fabryki o zerowym wpływie” – innymi słowy, zakładów, które nie pozostawiają śladu ekologicznego. Porsche osiągnęło już na tym szlaku ważny kamień milowy: od 2020 roku produkcja w centrali w Stuttgarcie-Zuffenhausen jest neutralna pod względem emisji dwutlenku węgla, a od początku 2021 roku dotyczy to również fabryki w Lipsku. Jeśli chodzi o gamę produktów, Porsche zdążyło zapewnić sobie fundamenty dla przyszłości alternatywnych technik napędów i elektryfikacji: w 2023 roku z linii montażowej w Lipsku ma zacząć zjeżdżać kolejna generacja modelu Macan, projektowana jako całkowicie elektryczna.

Paweł Mazurek

Kierownik ds. Komunikacji i PR

Porsche Polska

+48 690 406 950

Tekst

polski (Porsche AG)

S22_2630

22.04.2022

  • Firma
  • Informacje prasowe
  • Porsche AG - Lipsk

Porsche podkreśla efektywne gospodarowanie zasobami w fabryce w Lipsku

Pobierane pliki
MS Word Win
431.10 KB S22_­2630_­pl.doc
22.04.2022
  • Firma
  • Porsche AG - Lipsk
Typ pliku: Niska rozdzielczość
Nazwa pliku: S22_2633.jpg
Rozmiar obrazu: 1000 x 750 Piksel
Rozmiar pliku: 523.04 KB
Typ pliku: JPG - duży (A3) / RGB
Nazwa pliku: S22_2633_fine.jpg
Rozmiar obrazu: 4838 x 3628 Piksel
Rozmiar pliku: 6.43 MB
22.04.2022
  • Firma
  • Porsche AG - Lipsk
Typ pliku: Niska rozdzielczość
Nazwa pliku: S22_2632.jpg
Rozmiar obrazu: 1000 x 667 Piksel
Rozmiar pliku: 166.09 KB
Typ pliku: JPG - duży (A3) / RGB
Nazwa pliku: S22_2632_fine.jpg
Rozmiar obrazu: 7952 x 5304 Piksel
Rozmiar pliku: 3.98 MB
22.04.2022
  • Firma
  • Porsche AG - Lipsk
Typ pliku: Niska rozdzielczość
Nazwa pliku: S22_2631.jpg
Rozmiar obrazu: 1000 x 667 Piksel
Rozmiar pliku: 487.44 KB
Typ pliku: JPG - duży (A3) / RGB
Nazwa pliku: S22_2631_fine.jpg
Rozmiar obrazu: 5760 x 3840 Piksel
Rozmiar pliku: 4.96 MB